Eksperci w spalaniu biomasy

Laddomat 21-60

Laddomat 21-60 jest układem sterującym i regulującym przepływ wody w instalacji c.o. Dzięki swej konstrukcji zastępuje klasyczne zestawy z tworzone z poszczególnych elementów.
Składa się z żeliwnego korpusu, zaworu termoregulacyjnego, pompy, zaworu zwrotnego, zaworów kulistych oraz termometru.

Głównymi zadaniami Laddomatu są:

  • umożliwienie szybkiego osiągnięcia temperatury roboczej w kotle podczas procesu jego rozpalania, e celu ochrony kotła
  • podniesienie temperatury na powrocie w celu ochrony kotła c.o. i przedłużeniu jego żywotności
  • zapewnieniu stałej, wysokiej temperatury w zbiorniku akumulacyjnym oraz niskiego przepływu wody w celu osiągnięcia optymalnego poziomu uwarstwienia. polega ono wytworzeniu się wyraźnej, pionowej granicy pomiędzy wodą ciepłą w górnej części i zimną w dolnej części zbiornika, co pozwala na jej efektywniejsze wykorzystanie
  • odprowadzenie ciepła do zbiornika akumulacyjnego po wygaszeniu kotła.

Samo działanie urządzenia jest automatyczne i nie wymaga dozoru Użytkownika.
Działanie Laddomatu może zostać podzielone na 4 etapy:
ROZPALANIE KOTŁA
W celu zapewnienia wysokiego poziomy działania i niskiej emisji spalin, bardzo ważne jest, aby kocioł jak najszybciej osiągnął wysoką temperaturę roboczą.
Stanie się tak, jeżeli pompa cyrkulacyjna zostanie uruchomiona niezwłocznie po rozpoczęciu procesu rozpalania ten sposób przeciwdziała się niepotrzebnemu wychładzaniu kotła przez wodę z dolnej części zbiornika akumulacyjnego.
FAZA ROBOCZA
Po osiągnięciu temperatury roboczej przez kocioł otwiera się zawór termiczny i wtłacza zimną wodę ze zbiornika do kotła celem ogrzania. Wolny przepływ wody gwarantuje jej uwarstwienie w ładowanym buforze.
CYRKULACJA GRAWITACYJNA PRZY ZAKOŃCZONYM OPALANIU
W przypadku zainstalowania termostatu kominowego w czopuchu kotła c.o., pompa obiegowa zostanie wyłączona niezwłocznie po wygaszeniu kotła. Zapewnia to, że zimna woda z obwodu grzewczego nie wpływa na zasadzie cyrkulacji grawitacyjnej do kotła c.o.
Resztki ciepła zmagazynowane w kotle przechodzą do górnej części zbiornika i mogą zostać wykorzystane w późniejszym czasie.
Wyłącznie się pompy obiegowej zapobiega również wstecznemu rozładowaniu się zbiornika akumulacyjnego.
Jeżeli podczas okresu pracy kotła nastąpi przerwa w dostawie prądu, dzięki zaworowi zwrotnemu uruchomi się natychmiast cyrkulacja grawitacyjna, pod warunkiem, że woda w zbiorniku jest zimniejsza niż w kotle c.o.

Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.